Saville Consulting logo
Din placering Forside > Produkter

Personlighedstest, færdighedstest og 360° vurderinger

Den brede produktportefølje af personlighedstest og færdighedstest giver adskillige muligheder for at anvende testværktøjerne i såvel rekrutterings- som udviklingssammenhænge på alle niveauer i din organisation. Alle testværktøjerne har en høj validitet.

Persontestene Saville Consulting Wave afdækker effektivt forholdet mellem den enkeltes motivation og talent samt den foretrukne virksomhedskultur. Denne kombination er afgørende for, at man som organisation formår at identificere det bedste match mellem individ og virksomhed og dermed skabe konkurrencemæssige fordele.

Savilles færdighedstest måler analytiske færdigheder og har alle kort besvarelsestid. De forskellige kombinationer af færdighedstest giver mulighed for testning i relation til mere og mindre komplekse stillinger.

De to testværktøjer inden for 360° vurderinger, Leadership Impact 360 og Wave Performance 360, viser præcist, hvordan en fokusperson vurderer sig selv, bliver vurderet af andre, og hvordan vurderingen er i forhold til en sammenligningsgruppe.

Alle testværktøjerne tilbyder brugervenlige rapporter og kan besvares på iPad og andre tablets.

Har du spørgsmål eller ønsker en præsentation af vores test, er du velkommen til at kontakte os.