Saville Consulting logo
Din placering Forside > Produkter > Saville Consulting Wave

Anvend de mest prognosestærke personlighedstest til rekruttering og udvikling!

Hvad gør din virksomhed for at skabe konkurrencemæssige fordele? Og hvordan sikrer I, at I ikke alene er en succes i dag, men også fremadrettet positionerer jer stærkt inden for jeres område?

Kompetente og motiverede medarbejdere er nøglen til succes. Medarbejdere, der matcher deres jobfunktion, trives i virksomhedskulturen og er passionerede samt bevidste om egne styrker og udviklingsområder.

Men hvad skal der egentligt til for at afdække den enkeltes mulighed og lyst til både at levere de ønskede resultater og samtidig bevare arbejdsglæden? Det handler om talent, motivation og foretrukken virksomhedskultur.

Testværktøjerne tager henholdsvis 13 og 40 minutter at besvare.

Personlighedstesten Wave - Fordele

  • Høj reliabilitet og validitet
  • Afdækker talent, motivation, det kulturelle match samt kompetencepotentiale - i én og samme test
  • Kompetencemodel direkte koblet til testrapporten
  • Kort forberedelsestid og brugervenlige testrapporter
  • Dynamiske beskrivelser baseret på den individuelle besvarelse
  • Udviklet til anvendelse i en erhvervssammenhæng
  • Portefølje af testrapporter til brug for rekruttering og udvikling

Klik på venstre kolonne for yderligere information om de forskellige testværktøjer.

Kontakt os for at høre mere om personlighedstesten Saville Consulting Wave

Hent produktinformation om personlighedstesten Saville Consulting Wave